Greierele şi furnica…

Posted on 17/07/2014

0


Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la intimitatea mea, la locul naşterii ideilor mele, la cârcoteala mea lăuntrică, la sudălmile pline de conotaţie adresate preşedintelui Băsescu şi pisicuţului, unde lega mama comentarii pline de epitete şi verbe întru dezavuarea împieliţaţilor, la cuptorul judecăţilor mele de valoare trase prin untura studiilor, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!

Românica, mon amour...De câte ori are probleme cu finanţarea publică, dragul nostru executiv alege întotdeauna soluţia asumării guvernamentale. Constituţia actuală permite acest tertip legislativ, condiţia fiind doar asigurarea majorităţii necesare acestei şolticării parlamentare. E şi cazul ultimelor modificări aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. O să mă refer aici doar la partea care implică impozitele şi taxele locale, pentru stabilitatea macroeconomică în urma reducerii CAS deja se ocupă „din tot sufletul” doamna ministru a finanţelor publice, premierul Ponta şi preşedintele Băsescu. Revenind la ce spuneam, la transparenţa decizională atunci când se trec prin legislativ proiecte cu impact major asupra buzunarului contribuabilului, în sensul măririi impozitelor şi taxelor persoanelor fizice asupra bunurilor mobile sau imobile, la faptul că nu se trece proba consultării publice şi a concursului de soluţii economice, apreciez faptul că metoda aleasă de executiv va atrage doar o povară suplimentară celor deja în vigoare şi nu rezolvă cauza evaziunii fiscale şi a colectării deficitare. Nu mai vorbim de faptul că un guvern socialist speră să îşi acopere deficitul bugetar de la micii contribuabili, cu venit redus, prin majorarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu cilindree mică la motor. Başca, finanţa actuală, vrea să transpună implicaţiile de implementare ale unor concepte transpuse prin acorduri de finanţare convenite cu FMI sau alţi creditori publici, precum clădire rezidenţială sau nerezidenţială şi mixtă, unui sistem fiscal local deja obosit de lipsa de logistică şi personal calificat. Acelaşi care nu înţelege de ce informatizarea şi Ghişeul.ro se aplică doar pentru primării şi nu pentru ANAF, acelaşi care s-a săturat de drumuri la minister pentru a demara un proiect local fără culoare politică. Asta denotă doar faptul că cineva greşeşte şi nu vrea să recunoască asta. Aş începe cu Greierele, furnica e ocupată cu strânsul recoltelor…

***

Prima poveste

Într-o zi, organele corpului s-au hotărât să-şi aleagă un conducător.- Fiind cel mai deştept, e limpede că trebuie să vă fiu conducător, spuse Creierul.- Mai slăbeşte-ne, măi creierule, şi cu intelectualii tăi cu tot, că nu preţuiţi nici cât o ceapă degerată. Noi, ăştia pe care voi ne numiţi cu dispreţ „talpa ţării”, noi, cei care vă ducem în spate pe toţi, noi ar trebui să conducem, spuseră Picioarele.- Ha, ha, că şi ştiţi voi unde să mergeţi, adăugară zeflemitor Ochii. Nu, conducătorul trebuie să aibă o viziune foarte clară, şi numai noi avem aşa ceva.- Viziune?! Vai de capul vostru, nişte visători cu capul în nori! Până una-alta, noi, mult-hulitele servicii, deţinem secretul echilibrului, comentă un ofiţeresenta-optiunilor-politice din cadrul „Urechii interne”.- Ce searbădă ar fi viaţa fără artişti, fără scriitori, fără noi, cei care ştim să mânuim cuvântul la fel de bine cum mânuiesc alţii rindeaua, se lăudă Limbă.- Dacă nu ar fi Inima, cine ar mai pompa sângele necesar funcţionării întregului organism? se interesă un funcţionar bancar.- Nu orice capitaluri injectate în economie vor produce mult-dorita relansare economică, ci numai cele oxigenate, curăţate de aşa-numitele „active toxice”, se străduia să explice domnul Plămân, reprezentantul nu știu cărei asociații de imemeuri.- Terminaţi odată cu pălăvrăgeala asta, spuse un individ mărunţel, cu ochelari, şi care semăna leit cu Bok cel mic. Eu sunt conducătorul.- Da’ tu cine eşti? se mirară toţi cei de faţă.

– Mi se spune Cur. Profesor de constituție și avocat amator.

– Dar bine, Curule, tu nu ştii să faci nimic, şi, în afară de asta, miroşi atât de urât! Cum să ne conduci tu?

– Aşa, deci! Atunci o să vedeţi voi!

O săptămână întreagă, Curul nu făcu nimic. Nu făcu nimic din ceea ce, îndeobşte, este menit să facă. Iar după o săptămână plină de concedieri, reduceri de salarii, măriri de TVA, şi alte cele, Picioarele tremurau ca vai de ele, Ochii se umflaseră de mai să iasă din orbite, Urechile vâjâiau, Limba atârna de-un cot, Plămânii gâfâiau, chiar şi Inima bătea să se spargă, iar în ce priveşte Creierul, o parte murise cu totul, iar cealaltă plecase cu o bursă de studii. Văzând, aşadar, că nu e de glumit, merseră la Cur şi îi spuseră:

– Mărite Cur, n-ai vrea, totuşi, să ne fii slăvit conducător?

La care Curul nu stătu prea mult pe gânduri – ați văzut Cur să gândească, și încă mult? Slobozi o băşină extrem de puturoasă, semn că primise ok-ul de la şeful, şi acceptă cu bucurie.

Viaţă de căcat … dacă ne conduce Curul.“

Se trezi într-o dimineaţă în peştera umedă şi rece. Ar mai fi dormit, ca orice balaur, dar îl sâcâia luminiţa ce se încăpăţâna să pătrundă prin mica intrare a sălaşului. De la o vreme, singura prietenă care îl mai vizita. Chiar şi aşa, o bombănea de fiecare dată şi se întorcea preţ de cincisprezece minute cu spatele la ea. Amic statornic, luminiţa îl petrecea cu înţelegerea unui înţelept cu barbă lungă şi albă. Ştia, lăuntric, că numai aşa îl poate scoate din propria-i recluziune. Momentul de tatonare reciprocă, demn de un duel fără final, încetă odată cu prima văpaie pufnită prin fosele unui balaur pensionat de vremuri să fie ultimul din spiţa sa estică…

Insidioasă, jivina îşi încordă printr-o zbatere nefirească ultimii solzi (ce îi populau coama rebegită ca o virtute militară) şi oftă prelung spre răsărit. Speranţa întâlnirii cu singura lui alinare compensa tot efortul. Luminiţa, jucăuşă ca un tril de izvor în amonte,  tresălta şi ea lumesc spre apusul ştiut… Peretele apropiat, umectat cu organisme dornice de viaţă, părea amantul perfect pentru căldura ei… Sunt singur, gândi balaurul… Şi, fără un răspuns, se apucă să îmbuce ceva, aşa,  în loc de  carne de cutezător…Greu de găsit un pământean curajos!…

În ziua aceea, sosită cu mult de ajun, din lipsă de orice obligaţii, fascicula alese un alt balaur, mult mai atent la nevoile ei privind cromatica,  reflexia şi refracţia unui fir de păr vopsit cu spicele de grâu. Din lipsă de probe, dosarul privind evadarea balaurului din peşteră fu clasat de noii amploaiaţi numiţi în pripă de lighioană ca executori testamentari încă din timpul vieţii în penumbră…

Legenda balaurului fără adjective se sfârşeşte aici. Întotdeauna se va vorbi despre poveste şi personajele asimilabile din dosar. Există un balaur în fiecare dintre noi. Diferenţa e în adjectivul unora…

Preambul:

Când făceam băşcălie de Ialomiţianu că nu ştie cum stă treaba cu impozitele şi taxele locale, mă gândeam că atât poate şi aşteptăm alte vremuri…

Domnul ministru Ialomiţianu, după ce a mai citit Codul Fiscal un pic, a realizat că orice  modificare adusă acestuia trebuie să respecte principiul unui termen de minim sase luni între momentul întroducerii şi intrarea în vigoare. Vacs albina. Amintim că OUG nr.59/2010 emisă şi publicată în Monitorul Oficial în data de 30.06.2010 a intrat în vigoare a doua zi. Actul normativ viza majorarea impozitelor pentru deţinătorii a mai multor clădiri şi posesorii de autoturisme având o capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc. Atunci nu a mai vorbit nimeni de prinţipuri în fiscalitate, măsura fiind reclamată de majorarea fondurilor la buget şi taxarea averilor proporţional. De fapt, retractarea celor spuse în ajun are o altă explicaţie. Majoritatea consiliilor locale din întreaga ţară adoptaseră deja hotărâri de stabilire a nivelurilor şi taxelor locale pentru anul 2012(majoritatea menţinând nivelurile din anul 2011), iar domnul Ialomiţianu risca să se facă de băcănie şi, mai grav, să perturbe activitatea de încasare a tuturor primăriilor din România. Putea să întrebe dacă nu ştia şi îi răspundeam noi…

Precizări legale:

ART. 292 Indexarea impozitelor şi taxelor locale

(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.(Codul fiscal, sursă: anaf.ro)

ART. 287 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) și d).

(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% față de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit art. 292. (Codul fiscal, sursă: anaf.ro)

Concluzie parţială:

Indexarea şi/sau majorarea impozitelor şi taxelor locale sunt instituţii juridice de sine stătătoare, fiind tratate lingvistic şi tehnic legislativ separat în Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cronologia actelor normative pentru anul 2013:

1) Prin H.C.G.M.B. nr. 211 din 18.12.2012, Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabileşte nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul  valorilor calculate pentru anul 2012; Edilul Capitalei anunţă în agora că “nu creşte taxele şi impozitele în Bucureşti”.

2) Prin H.G. nr. 1309 din 28.12.2012, Guvernul României stabileşte valorile impozabile pentru anul 2013 prin indexarea valorilor impozabile faţă de anul 2012 cu 16,05%, conform art. 292 din Codul fiscal, abrogând astfel prevederile H.G. nr. 956/2009; Premierul Ponta anunţă în prime-time că “lasă la latitudinea consiliilor locale creşterea taxele şi impozitele locale în România”. Uită sau nu ştie temporar că “un act normativ emis de executiv se aplică pe întreg teritoriul României(sic!)”, primarii şi consiliile locale fiind simpli executanţi în această chestiune. Altfel, nişte cu patru clase împreună cu un primar şcolit la seral se răzvrătesc  împotriva executivului şi pozează prin intermediul presei într-o haiducie a neaplicării unui act normativ. Nu mai amintim aici că o hotărâre de guvern se studiază în facultate la drept constituţional, materie la care aflăm de la Boc că a emanat juristul din Boc.

3) Prin O.G. nr. 1/2013, Guvernul României se vede nevoit să legifereze “părerile” premierului Ponta de la televizor şi statuează, “cu titlu de excepţie legislativ”, posibilitatea reducerii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale stabilite deja prin H.G. nr. 1309/2012. Contibuabilii exultă, presa de asemenea, totul e clasat uitării şi cozilor de la ghişee. Televiziunile transmit de la faţa locului mişcarea haiducească şi proclamă luna ianuarie drept “revoluţia contribuabilului plătitor cu anticipaţie” şi a bonificaţiei acordate pentru aceast civism.

4) Prin O.G. nr.8/2013, cineva din Guvernul României sau chemat să găsească o soluţie la punctele 1 şi 2, se prinde de harababura legislativă creată şi găseşte o portiţă legislativă, cităm:

(1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale sunt aplicabile numai de autorităţile administraţiei publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, aşa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 şi care nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) adoptă noi hotărâri, stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile se adoptă în procedură de urgenţă, intrând sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.

(3) Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (sursă: codfiscal.net)

Concluzie contribuabili:

E normal? Poate apare iar Ponta la televizor şi ne spune că nu se măresc…

E normal? Poate apare iar Ponta la televizor şi ne spune că nu se măresc…

Reclame