Şambala, cât aş vrea, de-aş putea să vreau…

Posted on 16/05/2013

0Pentru că nu avea o convingere apropiată cu cea a majorităţii locuitorilor şi pentru a fi tolerat în continuare în Norb(Oraşul celor mulţi), personajul nostru trebuia să se prezinte în fiecare aziuă în faţa unui complet format-de cele mai multe ori ad-hoc- din nevăzători şi vieţuitoare efemeride pe făgaşul glagoriei. De regulă, interogatoriul plin de întrebări cu răspuns anticipat se încheia repede, prin simplul căscat al stimabilului prezident de conjunctură, preocupat – mai ales – de afacerile personale comensurate în monedă scripturală . Pentru că vieţuia printre norbi, strecuratul în intimitatea cămăruţei închiriate de la mansardă, reprezenta o afacere lesne de încheiat. Două răsuciri ample la dreapta, urmate de două răsuciri în aceeaşi direcţie…şi gata. Uşa era zăvorâtă, ferestrele din ajun, totul revenea la lectura romanului lui Sabato şi realitatea hâdă…

Reclame