Impozitele şi taxele locale în Bucureşti, între majorare şi indexare…

Posted on 29/01/2013

0


Preambul:

Când făceam băşcălie de Ialomiţianu că nu ştie cum stă treaba cu impozitele şi taxele locale ne gândeam că atâta poate şi aşteptăm alte vremuri…

Domnul ministru Ialomiţianu, după ce a mai citit Codul Fiscal un pic, a realizat că orice  modificare adusă acestuia trebuie să respecte principiul unui termen de minim sase luni între momentul întroducerii şi intrarea în vigoare. Vacs albina. Amintim că OUG nr.59/2010 emisă şi publicată în Monitorul Oficial în data de 30.06.2010 a intrat în vigoare a doua zi. Actul normativ viza majorarea impozitelor pentru deţinătorii a mai multor clădiri şi posesorii de autoturisme având o capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc. Atunci nu a mai vorbit nimeni de prinţipuri în fiscalitate, măsura fiind reclamată de majorarea fondurilor la buget şi taxarea averilor proporţional. De fapt, retractarea celor spuse în ajun are o altă explicaţie. Majoritatea consiliilor locale din întreaga ţară adoptaseră deja hotărâri de stabilire a nivelurilor şi taxelor locale pentru anul 2012(majoritatea menţinând nivelurile din anul 2011), iar domnul Ialomiţianu risca să se facă de băcănie şi, mai grav, să perturbe activitatea de încasare a tuturor primăriilor din România. Putea să întrebe dacă nu ştia şi îi răspundeam noi…

Precizări legale:

ART. 292 Indexarea impozitelor şi taxelor locale

(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.(Codul fiscal, sursă: anaf.ro)

ART. 287 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) și d).

(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% față de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit art. 292. (Codul fiscal, sursă: anaf.ro)

Concluzie parţială:

Indexarea şi/sau majorarea impozitelor şi taxelor locale sunt instituţii juridice de sine stătătoare, fiind tratate lingvistic şi tehnic legislativ separat în Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cronologia actelor normative pentru anul 2013:

1) Prin H.C.G.M.B. nr. 211 din 18.12.2012, Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabileşte nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul  valorilor calculate pentru anul 2012; Edilul Capitalei anunţă în agora că „nu creşte taxele şi impozitele în Bucureşti”.

2) Prin H.G. nr. 1309 din 28.12.2012, Guvernul României stabileşte valorile impozabile pentru anul 2013 prin indexarea valorilor impozabile faţă de anul 2012 cu 16,05%, conform art. 292 din Codul fiscal, abrogând astfel prevederile H.G. nr. 956/2009; Premierul Ponta anunţă în prime-time că „lasă la latitudinea consiliilor locale creşterea taxele şi impozitele locale în România”. Uită sau nu ştie temporar că „un act normativ emis de executiv se aplică pe întreg teritoriul României(sic!)”, primarii şi consiliile locale fiind simpli executanţi în această chestiune. Altfel, nişte cu patru clase împreună cu un primar şcolit la seral se răzvrătesc  împotriva executivului şi pozează prin intermediul presei într-o haiducie a neaplicării unui act normativ. Nu mai amintim aici că o hotărâre de guvern se studiază în facultate la drept constituţional, materie la care aflăm de la Boc că a emanat juristul din Boc.

3) Prin O.G. nr. 1/2013, Guvernul României se vede nevoit să legifereze „părerile” premierului Ponta de la televizor şi statuează, „cu titlu de excepţie legislativ”, posibilitatea reducerii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale stabilite deja prin H.G. nr. 1309/2012. Contibuabilii exultă, presa de asemenea, totul e clasat uitării şi cozilor de la ghişee. Televiziunile transmit de la faţa locului mişcarea haiducească şi proclamă luna ianuarie drept „revoluţia contribuabilului plătitor cu anticipaţie” şi a bonificaţiei acordate pentru aceast civism.

4) Prin O.G. nr.8/2013, cineva din Guvernul României sau chemat să găsească o soluţie la punctele 1 şi 2, se prinde de harababura legislativă creată şi găseşte o portiţă legislativă, cităm:

(1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale sunt aplicabile numai de autorităţile administraţiei publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, aşa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 şi care nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) adoptă noi hotărâri, stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile se adoptă în procedură de urgenţă, intrând sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.

(3) Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (sursă: codfiscal.net)

Concluzie contribuabili:

E normal? Poate apare iar Ponta la televizor şi ne spune că nu se măresc…

Anunțuri