Despre băsici, pitici, udrici, blăghici, bercici, ungurici şi alte blonde asemenea…

Posted on 14/12/2011

8


Cel mai iubit dintre pământeni, aflat într-o vizită de lucru prin ţară, ne relatează că sudălmile şi ocarele pogorâte asupra clasei muncitoare din Modrogan au atins cote fanteziste…(text in lucru)

See<Vania, Teo Negura, Atitudini-Manuel Avramescu

Reclame