Dragi contribuabili, vai de ghişeul vostru punct ro!…/Tisztelt adófizetők, jaj ellen a pont ro!…

Posted on 30/08/2011

13


Preambul/Preambulum:

Guvernul României, adică clădirea aia albă din Piaţa Victoriei unde Boc Emil are un birou îndeajuns de mare pentru sieşi, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, s-a gândit şi nu s-a gândit cum ar putea să implementeze un sistem de plată a taxelor şi impozitelor datorate de populaţie fără a mai genera cozi la ghişee. Până aici, toate bune. Feedback-ul venit de la contribuabili era unul negativ, în sensul că aglomeraţiile frecvente pentru plata diverselor contribuţii reclamau niscaiva măsuri…

Románia Kormánya, nevezetesen, hogy fehér épület a Victoria téren, ahol Emil Boc irodája elég nagy a maga számára, a Minisztérium Kommunikációs és Információs, gondoltam, és nem hiszem, hogyan lehet végrehajtani rendszer adófizetési tartozott lakosság nem generál ellen-farkak. Eddig jó. A visszajelzések érkeztek adófizetők negatív volt, ami azt jelenti, hogy a zsúfoltság gyakran panaszkodott fizet különböző járulékokat niscaiva intézkedések …

Chestiuni şi interesuri legale/ Jogi kérdések és interesuri:

 

(text în lucru)