A fost odată în România…(4)

Posted on 28/03/2010

14


Unul dintre simbolurile cele mai importante ale oricărei ţări este imnul. Alături de drapel şi stemă, imnul reprezintă sinteza valorilor şi idealurilor unui popor prin emoţia publică pe care o generează intonarea acestuia şi momentele istorice în care acesta este repetat. Amintim faptul că arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice sunt reglementate prin Legea nr. 75/1994. „Deşteaptă-te române!”,  actualul imn naţional, a fost adoptat ca atare în timpul Revoluţiei române din 1989, datorită mesajului de patriotism şi de libertate pe care îl poartă în el. În acele momente, instantaneu şi generalizat a fost cântat de majoritatea participanţilor la acest eveniment, înlocuind natural imnul comunist „Trei culori”. Timp de câţiva ani „Deşteaptă-te, române!” a fost şi imnul naţional al Republicii Moldova, dar a fost înlocuit în 1994 cu „Limba noastră”.

Începând cu anul 1840 în Principatele Române s-a născut ideea unui imn naţional ce se cânta mai ales la festivităţile oficiale unde apărea domnitorul ţării. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României. A fost reţinută piesa „Marş triumfal şi primirea steagului şi a Măriei-Sale Prinţul Domnitor” scris de Eduard Hübsch. În anul 1881 poetul Vasile Alecsandri a scris textul „Imnului regal român”. Imnul s-a cântat, în mod oficial, pentru prima dată în România, în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I.

„Trăiască Regele

În pace şi onor

De ţară iubitor

Şi-apărător de ţară.

Fie Domn glorios

Fie peste noi,

Fie-n veci norocos

În război, război…”

„Zdrobite cătuşe” a fost imnul naţional al Republicii Populare Române între 1948 şi 1953. Versurile îi aparţin lui Aurel Baranga, iar muzica lui Matei Socor.

„Zdrobite cătuşe în urmă rămân

În frunte-i mereu muncitorul,

Prin lupte şi jertfe o treaptă urcăm,

Stăpân pe destin e poporul

Trăiască, trăiască Republica noastră,

În marş de năvalnic şuvoi;

Muncitori şi ţărani şi ostaşi

Zidim România Republicii noi.

În lături cu putredul vechi stăvilar

E ceasul de sfântă’ncordare

Unirea şi pacea şi munca-i stegar’

Republicii noi populare.”

„Te slăvim, Românie!” a fost imnul naţional al Republicii Populare Române între 1953 şi 1977. Versurile au fost scrise de Eugen Frunză şi Dan Deşliu, iar muzica a fost compusă de Matei Socor. Subliniază „prietenia” cu Uniunea Sovietică şi ideologia leninistă.

„Trei culori” a fost imnul naţional al României în perioada 1977 şi 1989. Este bazat pe cântecul patriotic cu acelaşi titlu şi aceeaşi muzică (compusă de Ciprian Porumbescu), dar cu un text modificat.

Text cântec patriotic:

„Trei culori cunosc pe lume/ Ce le ştiu ca sfânt odor,/ Sunt culori de-un vechi renume/ Amintind de-un brav popor./ Cât pe cer şi cât pe lume,/ Vor fi aste trei culori,/ Vom avea un falnic nume,/ Şi un falnic viitor./ Roşu-i focul vitejiei,/ Jertfele ce-n veci nu pier/ Galben, aurul câmpiei,/ Şi-albastru-al nostru cer./ Multe secole luptară/ Bravi şi ne-nfricaţi eroi/ Liberi să trăim în ţară/ Ziditori ai lumii noi.”

Imn Republica Socialistă România:

„Deșteaptă-te, române!” este, din 1990, imnul național al României, compus muzical de un autor necunoscut. Versurile și aranjamentul aparțin lui Andrei Mureșanu (1816 – 1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848.

Poemul „Un răsunet” al lui Andrei Mureșanu, redactat și publicat în timpul Revoluției de la 1848, a fost pus pe note în ziua în care autorul l-a recitat câtorva prieteni brașoveni, fiind cântat pentru prima oară la Brașov, într-o grădină din Șchei, și nu în data de 29 iulie 1848 la Râmnicu Vâlcea, așa cum este îndeobște cunoscut (deși nu se precizează care era acel cântec patriotic, cântat de cei prezenți, s-a presupus fără dovezi că era vorba despre acesta).

Anton Pann este creditat ca autor al muzicii imnului, dar melodia pe care Andrei Mureșanu a pus versurile sale avea o largă circulație în epocă și nu i se cunoaște cu certitudine autorul. O versiune spune că însuși Andrei Mureșanu este autorul melodiei, iar alta susține că de fapt era o melodie cântată pe un text religios, ce purta numele Din sânul maicii mele. Gheorghe Ucenescu susținea că el a fost cel care i-ar fi intonat-o, printre altele, la cererea poetului, care căuta o melodie potrivită pentru versurile sale, deci el ar fi „autorul moral” al melodiei.

De atunci, acest imn a fost cântat cu ocazia fiecărui conflict în România, datorită mesajului de patriotism și de libertate pe care îl poartă în el. Acesta a fost și cazul în timpul Revoluției române din 1989, când practic instantaneu și generalizat a fost cântat ca un adevărat imn național, înlocuind imnul comunist „Trei culori”.

Timp de câțiva ani „Deșteaptă-te, române!” a fost și imnul național al Moldovei, dar a fost înlocuit în 1994 cu „Limba noastră”.

Mulţumiri: Wikipedia şi Youtube

See also: Ada, Ana, Calin, Cristian,Gabriela, ISU, Geanina, Nea Costache, Simion, Teo, Manuel, Vania, Dan PDan C

Anunțuri